ساختار جبران خدمات کارکنان

در این گزارش ها به بررسی شرایط فعلی و تحلیل عمودی دارایی ها برای شرکت و مقایسه با صنعت مربوطه پرداخته می شود. در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم در صورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کار گرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود.

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.