شاخص های نگه داری و تعمیرات

 

شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های :

 

  • درصد هزینه تعمیر و نگهداری در ورودی کل
  • نسبت تعمیر و نگهداری به تعداد شاغلین

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.