ساختار ارزش افزوده

ارزش افزوده به عنوان مهمترین خروجی یک موءسسه می تواند در مدیریت بهره وری و اندازه گیری و تحلیل نقش بسیار مهمی را ایفا نماید.

تحلیل ارزش افزوده از طریق تجزیه آن به اجزاء مختلف کمک شایانی به مدیریت برای تصمیم گیری است.

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.