شاخص های انرژی

بهره وری انرژی از تقسیم ارزش افزوده یک کارگاه صنعتی بر ارزش انرژی مصرف شده برای تولید کالاها و خدمات آن کارگاه صنعتی در طول یکسال مشخص حاصل می شود. اقلام انرژی مصرفی شامل برق، گاز مایع، گاز طبیعی، گازوئیل، نفت سفید، زغال سنگ، بنزین، نفت سیاه، هیزم و چوب می باشد. این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش افزوده حاصل شده است.

شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های :

  • ارزش ستانده به هزینه انرژی
  • بهره وری انرژی
  • درصد هزینه انرژی به هزینه کل تولید
  • درصد هزینه انرژی در ورودی کل
  • سرانه هزینه انرژی

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.