سودآوری و نرخ برگشت سرمایه

 

شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های :

 

  • سود آوری
  • بازده مجموع دارایی ها
  • سود سرانه
  • برگشت سرمایه (ROA)
  • هزینه کل تولید بر فروش خالص
  • بازده فروش
  • درصد حاشیه سود عملیاتی
  • درصد حاشیه سود خالص
  • درصد سهم سود در ارزش افزوده – به روش جمع

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.