شاخص های بهره وری سرمایه

بهره وری سرمایه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یک سال مالی، بر مجموع ارزش دارائیهای ثابت در آن سال حاصل می شود. با وجود مشکلات موجود برای شناسائی دارائیهای ثابت و ارزشیابی آنها به قیمتهای روز، محاسبه این شاخص اهمیت زیادی دارد. نتیجه محاسبه این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد سرمایه ثابت، کارگاه چه میزان ارزش افزوده ایجاد نموده است.

این گزارش ها شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های زیر می باشد :

 

  • ارزش ستانده بر داراییهای ثابت
  • ارزش ستانده بر سرمایه عملیاتی
  • بهره وری دارایی ثابت
  • بهره وری سرمایه
  • بهره وری کل دارایی ها
  • تراکم سرمایه
  • گردش دارایی های ثابت
  • گردش سرمایه عملیاتی
  • گردش مجموع داراییها
  • نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.