گزارش های رتبه بندی

گزارش های رتبه بندی شرکتها

در شاخص های مالی و عملکردی مربوط به صنایع گوناگون

 

     بررسی‌های به عمل آمده در کشور نشان می‌دهند که در زمینه محاسبه شاخص‌ها در گروه های صنعتی و شرکت های گوناگون، اطلاعات دقیق و مستمر در اختیار نبوده و مهم‌تر اینکه اطلاعات موجود جامعیت لازم را دارا نمی باشد. عدم برخورداری از چنین اطلاعات پردازش شده، انجام انواع تحلیل های مناسب را که لازمه برنامه ریزی صحیح و به موقع می باشد به مخاطره می اندازد. از جمله تحلیل هایی که می توان با استفاده از شاخص های عملکردی برای هر صنعت انجام داد تعیین رتبه هر شرکت در صنعت مربوط به خود می باشد. به همین منظور مرکز رتبه بندی کسب و کار از سال ۱۳۸۶ با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد سازمان ها، اقدام به رتبه بندی  شرکتها در صنعت مربوطه و انتشار کتاب رتبه بندی به صورت سالیانه نموده است. رتبه بندی شرکت های حاضر ویژگی های زیر را به همراه خواهد داشت:

  • نمایش مناسب تفاوت ها و تمایزات موجود در بین شرکت های فعال در هر گروه کسب و کار
  • ایجاد یک سابقه اعتباری در دراز مدت برای شرکت های برتر
  • فراهم آوری فرصتی برای پیش بینی وضعیت آتی کسب و کار با استفاده از اطلاعات مقایسه ای شرکت ها در سال های گذشته
  • توسعه درک مشترک از فاکتورهای کلیدی استراتژیک به ارزیابی وضعیت شرکت در هر گروه کسب و کار

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.