سالنامه آمار بهره وری ۹۰

دومین سال‌نامه آمار بهره‌وری کشور بر مینای آمار و اطلاعات سومین جشن‌واره ملی بهره‌وری و با همکاری مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنند.