اطلاعات سال های مالی ۸۷-۸۹

کتاب مرجع رتبه بندی سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری


کتاب مرجع رتبه بندی سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری بر اساس اطلاعات سال مالی ۸۹ توسط مرکز رتبه بندی کسب و کار تهیه شده است. این کتاب شامل فهرست رتبه بندی ۴۰۰ شرکت ایرانی در شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری می باشد که رتبه شرکت ها را در سال های ۸۷ – ۸۹ به دو نرخ جاری و ثابت مشخص می نماید. در این مجموعه فهرست ۴۰۰ شرکت از تمامی فعالان اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و … در کنار یکدیگر حضور دارند، که مبنای انتخاب آن ها میزان ارزش افزوده تولیدی در سال ۸۹ به نرخ ثابت می باشد که از بین ۷۰۰ شرکت موجود در سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهر وری انتخاب شده اند.
کتاب حاضر شامل رتبه سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل می باشد. درکنار این بررسی شرکت های موجود در گروه های صنعتی مربوطه نیز مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به کثرت گروه های صنعتی و خدماتی موجود در سامانه این مرکز اقدام به گزینش گروه ها براساس تعداد شرکت موجود و ارزش افزوده تولیدی نمود، که اسامی گروه های انتخاب شده به شرح ذیل می باشند :


۱    گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی
۲    گروه تولیدات پتروشیمی
۳    گروه خدمات فنی و مهندسی
۴    گروه خودروسازی
۵    گروه ساخت قطعات خودرو
۶    گروه شرکت های سرمایه گذاری
۷    گروه سیمان، آهک و گچ
۸    گروه صنایع غذایی
۹    گروه فلزات اساسی
۱۰  گروه فولاد
۱۱  گروه قند و شکر
۱۲  گروه کانی های غیر فلزی
۱۳  گروه کاشی و سرامیک
۱۴  گروه ماشین آلات و تجهیزات
۱۵  گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۶  گروه محصولات شیمیایی
۱۷  گروه مواد و محصولات دارویی


فهرست و محتویات کتاب

 

فهرست رتبه بندی ۵۰ شرکت اول در شاخص ارزش افزوده به دو نرخ ثابت و جاری