مراکز وابسته

جشنواره ملی بهره وری

مرکز  مدیریت بهره وری ایران  به  اندازه گیری شاخص های بهره وری نیروی کار،  بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل، بهره وری کل، کارایی می پردازد.
این جشنواره در ۳۲ زیربخش اقتصاد همه ساله برگزار می شود. بیشتر

سامانه ملی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری
مرکز  مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی ایران وابسته به گروه مهندسین مشاور  پارسیان هوشمند سرآمد در سال ۱۳۸۲و در راستای ترویج فرهنگ بهره وری و تحقق  اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و به منظور کاهش هزینه محاسبه و تجزیه و  تحلیل شاخص های بهره وری راه اندازی گردید. بیشتر

مرکز رتبه بندی ایران
مرکز  رتبه بندی ایران از سال ۱۳۸۶ با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد سازمان  ها، اقدام به رتبه بندی هر یک از شرکتها در صنعت مربوطه و انتشار کتاب  سالانه رتبه بندی در هر صنعت نموده است. بیشتر

جایزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان

این  جایزه توسط اتاق اسلامی از مرکز اطلاعات و تحقیقات (اکریک) به سازمان های  واجد شرایط که دارای شرایط تعیین شده توسط عضو اتاق اسلامی بوده هر سال  ارائه شده است.بیشتر

شرکت های دانش بنیان
اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن ایران، "طرح ملی جمع آوری اطلاعات و رتبه بندی  تجربیات برتر کسب و کار های دانش بنیان" را با هدف مستند سازی تجربیات موفق  در زمینه تجاری سازی دانش و کسب ، بسترسازی به منظور برقراری ارتباط  فعالان این عرصه با یکدیگر از یک سو و تسهیل ارتباط آنها با متولیان امر از  سوی دیگر و همچنین تسهیل فعالیت های بهینه کاوی، به اجرا درآورده است.بیشتر

شبکه بهینه کاوی ایران
مرکز  بهینه کاوی این امکان را فراهم می نماید که شرکتها به مقایسه خود با رقبای  برتر پرداخته  تا ، نقاط قوت و ضعف خود را بیابند و مسیر تعالی و سرآمدی  را با سرعت بیشتری طی کنند. بیشتر

سامانه رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
بنا  به دستور ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و تصویب هیات  رئیسه محترم رتبه بندی بنگاه های اقتصادی در حال حاضر متمرکز بر اعتبارسنجی  کارتهای بازرگانی می باشد. بدیهی است این اقدام گام موثری در هم ترازسازی  نظام اعتبارسنجی همپای کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب شده و مزایای فراگیر در  اعتبارسنجی را برای شرکتهای رتبه بندی شده خواهد داشت.بیشتر